Als beste getest 100% origineel en veilig discrete verzending 15000 mensen gingen u al voor
Veilig Kamagra bestellen?
Lees snel verder

Kamagra: welke bijwerkingen kunnen optreden?

Kamagra kan zoals ieder geneesmiddel ook bijwerkingen veroorzaken. Deze treden echter maar bij een zeer kleine groep gebruikers op en zijn meestal vrij mild van aard. 98% van de Kamagra gebruikers ervaart vrijwel nooit bijwerkingen van deze erectiepil.

Kamagra bijwerkingen in het kort

Recent onderzoek naar de bijwerkingen van Kamagra toont aan dat hoofdpijn en blozen het meest voorkomen. In veel mindere mate treden bij Kamagra gebruik duizeligheid, een verstopte neus en een onregelmatige stoelgang als bijwerkingen op. Kamagra bijwerkingen die in zeer zeldzame gevallen ontstaan zijn onder andere hartkloppingen en een langdurige en mogelijk pijnlijke erectie. Als u deze verschijnselen ondervindt, dient u uw huisarts te raadplegen.

Wees op de hoogte van alle mogelijke Kamagra bijwerkingen

Bovenstaand geeft slechts een summier en dus onvolledig beeld van de mogelijke bijwerkingen van Kamagra. Hieronder leest u meer over de eventuele neveneffecten van deze erectiepil, welke factoren deze beïnvloeden, contra-indicaties en wat u moet of kunt doen als u last heeft van bepaalde bijwerkingen. Het is belangrijk dat u hier voorafgaand aan Kamagra gebruik van op de hoogte bent.

Wanneer uw huisarts raadplegen?

Over het algemeen geldt dat als u twijfelt over uw gezondheid, u voor het gebruik van Kamagra overleg met uw huisarts moet plegen. Ook wanneer Kamagra u bijwerkingen geeft die u niet vertrouwt, raden wij nadrukkelijk aan uw huisarts te bezoeken

De meest gemelde Kamagra bijwerkingen

Kamagra bijwerkingen, soms:

 • Hoofdpijn;
 • Opvliegers (een plotselinge golf van warmte in het bovenlichaam;
 • Blozen;

Deze bijwerkingen zijn het gevolg van bloedvatverwijding in het hoofd/ bovenlichaam door Kamagra. In de penis komt er door de bloedvatverwijdende werking van Kamagra een erectie tot stand. De kans op deze Kamagra bijwerkingen zijn bij gebruik van hogere doseringen groter dan wanneer u een lagere dosering slikt. Over het algemeen verdwijnen ze wanneer u vaker Kamagra heeft gebruikt en uw lichaam gewend is geraakt aan de werkzame stof Sildenafil.

 • Maagdarmklachten, waaronder misselijkheid, diarree of braken

De kans dat deze Kamagra bijwerkingen optreden is groter wanneer hogere doseringen worden gebruikt. Het kan helpen om een Kamagra pil met wat voedsel in te nemen. Let wel dat het hierdoor langer kan duren voordat Kamagra begint te werken. In plaats van 30 minuten tot één uur, kan het effect nu tot twee uur op zich laten wachten.

Kamagra bijwerkingen, zelden:

 • Duizeligheid. Deze mogelijke bijwerking van Kamagra wordt veroorzaakt door een daling van de bloeddruk;
 • Oogklachten. Voorbeelden van dit soort Kamagra bijwerkingen zijn: onscherp of dubbel zien, pijnlijke rode ogen, afwijkingen in kleuren zien, verhoogde gevoeligheid voor licht en verlies van het gezichtsveld. Ook deze bijwerkingen van Kamagra ontstaan vaker bij het gebruik van hoge doseringen. Als u merkt dat er iets verandert in uw gezichtsvermogen, dient u direct contact op te nemen met uw huisarts;
 • Spierpijn en rugpijn. Dit gebeurt vooral wanneer Kamagra dagelijks of in hoge doseringen wordt geslikt;
 • Een verstopte neus of zeer zelden een bloedneus;

Kamagra bijwerkingen, zelden bij langdurig gebruik:

 • Griepachtige klachten;
 • Tintelingen, een verminderd of branderig gevoel op de huid;

Kamagra bijwerkingen, zeer zelden:

 • Hartkloppingen;
 • Spierpijn in de ledematen. Deze bijwerking kan optreden als u Kamagra meer dan eenmaal daags gebruikt;
 • Een langdurige, soms pijnlijke erectie. Als uw penis langer dan 6 uur stijf blijft, raadpleeg dan onmiddellijk uw huisarts. Deze kan er dan voor zorgen dat uw penis weer slap wordt. Als u dit niet doet, raken de zwellichamen in uw penis mogelijk permanent beschadigd;
 • Droge mond. Hierdoor kunt u eerder gaatjes in uw gebit krijgen. Als u deze Kamagra bijwerking ervaart, is het belangrijk om uw tanden extra zorgvuldig te flossen en poetsen. U kunt voor alle zekerheid ook uw gebit wat vaker door uw tandarts laten nakijken;
 • Vermoeidheid en prikkelbaarheid;
 • Bij mensen met sikkelziekte kan een zogenoemde ‘sikkelcrisis’ optreden. Dit is een plotselinge verergering van deze aangeboren afwijking van de rode bloedcellen. De symptomen van een sikkelcrisis zijn: hevige pijn en zwellingen rond gewrichten en botten, kortademigheid, pijn op de borst en buikpijn. Bij het optreden van deze Kamagra bijwerkingen, dient de huisarts direct gewaarschuwd te worden;
 • Een overgevoeligheidsreactie. Bij overgevoeligheid voor Kamagra treden huiduitslag en jeuk als bijwerkingen op. Een ernstige allergische reactie veroorzaakt koorts of een ernstige huidafwijking. Waarschuw in beide gevallen uw huisarts, stop met Kamagra en gebruik het nooit meer;
 • Hartkramp, hartinfarct of beroerte. Deze bijwerkingen zijn enkele keren voorgekomen bij Kamagra gebruikers ouder dan 60 jaar met hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk of diabetes. Informeer voorafgaand aan Kamagra gebruik of u fit genoeg bent om dit erectiemiddel te gebruiken en u seksueel in te spannen. Neem direct contact op met uw huisarts als u bij seksuele activiteit pijn op de borst krijgt. U mag in dit geval geen medicatie tegen hartkramp gebruiken. Dit kan een averechts effect hebben. U mag geen Kamagra gebruiken wanneer u het afgelopen half jaar een hartinfarct of beroerte heeft doorgemaakt.

Versterking van Kamagra bijwerkingen

Kamagra bijwerkingen kunnen versterken wanneer u meer dan één erectiepil per dag dag gebruikt. Hogere doseringen van Kamagra kunnen ook meer en/ of heftigere bijwerkingen veroorzaken. Het is daarom onverstandig om meer dan één dosering Kamagra per dag te gebruiken.

Kamagra mixen met andere middelen

Kamagra mixen met andere middelen en medicatie kan gevaarlijk zijn. Combineer Kamagra absoluut niet met:

 • Nitraten, zoals nitroglycerine of isosorbide (medicatie tegen hartkramp) en recreatieve drugs zoals poppers. Deze middelen kunnen in combinatie met Kamagra ernstige (mogelijk levensbedreigende) bijwerkingen veroorzaken;
 • Nitroprusside(bloeddrukverlager);
 • Bosentan. Kamagra kan de werking en bijwerkingen van dit geneesmiddel tegen de longziekte ‘pulmonale artiële hypertensie’ versterken;
 • Medicatie tegen een vergrote prostaat. Door deze middelen te mixen met Kamagra kan uw bloeddruk tijdelijk extra dalen.

Tips om Kamagra bijwerkingen te voorkomen

 • Slik nooit meer dan één dosering Kamagra per dag;
 • Controleer altijd of u Kamagra tegelijk kunt gebruiken met geneesmiddelen die u (eventueel) gebruikt;
 • Lees voor Kamagra gebruik de bijgeleverde bijsluiter zorgvuldig door, zodat u weet hoe en wanneer u Kamagra dient te gebruiken, wat de contra-indicaties zijn en hoe (lang) u dit geneesmiddel veilig kunt bewaren.